Monday / Lundi Tuesday / Mardi Wednesday / Mercredi Thursday / Jeudi Friday / Vendredi
08.00 - 09.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
08.00 - 18.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
Dr Séverine Scheefer
08.00 - 18.00
Dr Séverine Scheefer
Dr Susie Tunstall-Pedoe
08.00 - 18.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
Dr Amy Frankland
09.00 - 12.00
Dr Amy Frankland
Dr Séverine Scheefer
13.00 - 18.00
Dr Séverine Scheefer
Dr Séverine Scheefer
08.00 - 18.00
Dr Séverine Scheefer
Dr Deborah Brannac
09.00 - 12.30
Dr Deborah Brannac
Dr Susie Tunstall-Pedoe
13.00 - 18.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
09.00 - 10.00
Dr Amy Frankland
09.00 - 18.00
Dr Amy Frankland
Dr Deborah Brannac
09.00 - 18.00
Dr Deborah Brannac
Dr Amy Frankland
09.00 - 18.00
Dr Amy Frankland
Dr Deborah Brannac
09.00 - 18.00
Dr Deborah Brannac
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Monday / Lundi Tuesday / Mardi Wednesday / Mercredi Thursday / Jeudi Friday / Vendredi
08.00 - 09.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
08.00 - 18.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
Dr Susie Tunstall-Pedoe
08.00 - 18.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
13.00 - 18.00
Dr Susie Tunstall-Pedoe
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Monday / Lundi Tuesday / Mardi Wednesday / Mercredi Thursday / Jeudi Friday / Vendredi
09.00 - 10.00
Dr Amy Frankland
09.00 - 18.00
Dr Amy Frankland
Dr Amy Frankland
09.00 - 12.00
Dr Amy Frankland
Dr Amy Frankland
09.00 - 18.00
Dr Amy Frankland
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Tuesday / Mardi

Wednesday / Mercredi

Friday / Vendredi

Monday / Lundi Tuesday / Mardi Wednesday / Mercredi Thursday / Jeudi Friday / Vendredi
08.00 - 09.00
Dr Séverine Scheefer
08.00 - 18.00
Dr Séverine Scheefer
Dr Séverine Scheefer
08.00 - 18.00
Dr Séverine Scheefer
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Dr Séverine Scheefer
13.00 - 18.00
Dr Séverine Scheefer
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Monday / Lundi

Wednesday / Mercredi

Thursday / Jeudi

Monday / Lundi Tuesday / Mardi Wednesday / Mercredi Thursday / Jeudi Friday / Vendredi
09.00 - 10.00
Dr Deborah Brannac
09.00 - 18.00
Dr Deborah Brannac
Dr Deborah Brannac
09.00 - 12.30
Dr Deborah Brannac
Dr Deborah Brannac
09.00 - 18.00
Dr Deborah Brannac
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Tuesday / Mardi

Thursday / Jeudi

Friday / Vendredi